Search

Υπηρεσίες

Η ατομική συνεδρία έχει διάρκεια 50΄ και η συνιστώμενη συχνότητα είναι μία φορά την εβδομάδα. Η ολοκλήρωση του κύκλου συνεδριών συναποφασίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. 

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψυχικών δυσκολιών όπως:

 • Άγχος / Κρίσεις πανικού / Φοβίες / Ψυχοσωματικές Διαταραχές
 • Διαχείρηση Θυμού / Διαχείρηση Συναισθημάτων
 • Κατάθλιψη / Πένθος / Χρόνιες σωματικές ασθένειες
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής (Παχυσαρκία, βουλιμία, ανορεξία κλπ)
 • Εξαρτήσεις (ουσίες, αλκοόλ, τζόγος, ίντερνετ κλπ )
 • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις / Διαζύγιο /
 • Ψυχοσεξουαλικά ζητήματα

Οι συνεδρίες Προσωπικής Ανάπτυξης έχουν διάρκεια 50΄και καλύπτουν θέματα όπως:

 • Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Αυτοπεποίθηση / Αποδοχή εαυτού
 • Διεκδικητική Συμπεριφορά και Όρια
 • Αυτοφροντίδα
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Αναβλητικότητα και Διαχείρηση χρόνου
 • Στοχοθεσία

Η ομάδα είναι ένας ασφαλής χώρος όπου τα συμμετέχοντα μέλη έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται. Ο κάθε άνθρωπος που συμμετέχει μπορεί να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα, μπορεί να πάρει υποστήριξη, να καλλιεργήσει καινούργια χαρακτηριστικά, να εμπλουτίσει τις απόψεις του για τον κόσμο.

Σε σύγκριση με την ατομική, η ομαδική συμβουλευτική παρέχει:

 • Μεγαλύτερο πλούτο ερεθισμάτων
 • Την ευκαιρία να λάβει κάθε άτομο την υποστήριξη που έχει ανάγκη
 • Ανάπτυξη της αίσθησης του «ανήκειν»
 • Την ευκαιρία για εντοπισμό των δυσκολιών που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης τους

 

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται ομάδες προσωπικής ανάπτυξης ή/και ψυχοθεραπείας. Για να ενημερωθείτε για τις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας του κέντρου.

Η Συμβουλευτική ή Θεραπεία Ζεύγους διαρκεί 90΄και απευθύνεται σε ζευγάρια (παντρεμένα ή μη), που έχουν ως αίτημα τους αποκλειστικά τη συντροφική σχέση. Ο θεραπευτής κρατώντας μια ουδέτερη θέση, ενθαρρύνει την συναισθηματική έκφραση των δύο συντρόφων, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία. Η συνεδρία μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως:

 • Αυτονομία VS Συντροφικότητα
 • Οι δυναμικές των φύλων και ζητήματα εξουσίας στη σχέση
 • Κατανόηση των μοτίβων αλληλεπίδρασης από τις οικογένειες καταγωγής
 • Σεξουαλικότητα
 • Εξωσυζυγικές σχέσεις, χωρισμός, διαζύγιο
 • Ανασυσταμένες (σύνθετες) οικογένειες
 • Διαχείριση συγκρούσεων και πρόληψή τους
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

 

Η Συμβουλευτική ή Θεραπεία Οικογένειας διαρκεί 90΄και αφορά τη συμμετοχή κάποιων ή όλων των μελών μιας οικογένειας, σε από κοινού συνεδρίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που συνήθως εμφανίζονται σε ένα από τα μέλη της.

Στην οικογενειακή θεραπεία η προβληματική συμπεριφορά ενός ατόμου και η κατανόηση αυτής συνεξαρτάται από τη συμπεριφορά και των υπολοίπων μελών. Τα ατομικά προβλήματα γίνονται αντιληπτά ως μέρος του οικογενειακού πλαισίου σχέσεων. Η έμφαση μετατοπίζεται από το άτομο στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Στόχος της οικογενειακής θεραπείας αποτελεί η κατανόηση των ρόλων που έχει αναλάβει κάθε μέλος, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα των οικογενειακών σχέσεων, να βελτιωθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και να προωθηθεί η προσωπική εξέλιξη καθενός.

Το χρονικό διάστημα και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται από την οικογένεια και το θεραπευτή ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες των μελών. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτοτελή διαδικασία είτε συμπληρωματικά στα πλαίσια της θεραπείας κάποιου μέλους της οικογένειας

Η Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων αφορά την ηλικιακή ομάδα 6 έως 18 ετών. Σε ηλικίες δημοτικού και γυμνασίου η 1η συνεδρία γίνεται με τον γονέα/τους γονείς, όπου συνδιαμορφώνεται το θεραπευτικό πλάνο.

Μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχουμε ανά περίπτωση:

 • Στήριξη των παιδιών για την καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορών, των σκέψεων και των συναισθημάτων τους (διαχείριση άγχους, θυμού, ζήλειας, φόβου, θλίψης, πένθους κλπ).
 • Δόμηση προσωπικής ταυτότητας (ενίσχυση αυτοπεποίθησης, θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, διαχείριση bullying κλπ).
 • Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δυνάμεων για την επίλυση θεμάτων και δυσκολιών .

Η θεραπεία των εφήβων δεσμεύεται επίσης από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου.

Η Συμβουλευτική γονέων παρέχει:

 • Στήριξη και ενδυνάμωση του απαιτητικού ρόλου κάθε γονέα ή μέλλοντα γονέα, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί του να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.
 • Κατανόηση των αναγκών του παιδιού του σε κάθε ηλικιακή και εξελικτική φάση.
 • Διαχείριση θεμάτων όπως: διαζύγιο, πένθος, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές κλπ.
 • Διαχείριση του ερχομού νέου μέλους στην οικογένεια.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο.

Γίνεται σε ατομικό επίπεδο με τον έναν ή και τους δύο γονείς μαζί, ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορεί να έχει προληπτικό, εκπαιδευτικό ή θεραπευτικό χαρακτήρα. Μέσα από τις συνεδρίες μπορούνε να βρούνε απαντήσεις στα θέματα που τους απασχολούν και ταιριάζουν καλύτερα στη δομή της δική τους οικογένεια.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται και online, μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως Skype, Viber και Messenger.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε εγγραφή στο newsletter μας.

Είσοδος